DLUHOPISY

 

Aktuální nabídka dluhopisů RM otevřeného podílového fondu

RM OPF 6,25/23
2019-2023

  • objem emise 50 mil. Kč
  • zhodnocení 6,25 % p.a.
  • konečná splatnost 1. 4. 2023
  • nominální hodnota dluhopisu 10.000 Kč
  • minimální investice 50.000 Kč
  • kvartální výplata úrokového výnosu

Emisní dodatek – konečné podmínky emise ISIN CZ0003521098

KE STAŽENÍ

 

Disclaimer dluhopisy

Pro uvedenou veřejnou nabídku dluhopisů platí povinnost vyhotovit prospekt. Základní prospekt dluhopisového programu je uveřejněn ke stažení nad tímto odstavcem, a lze jej bezplatně stáhnout.

DELTA Investiční společnost, a.s. jako správce emitenta na požádání investorovi bezplatně poskytne listinnou kopii prospektu. Listinné kopie prospektu jsou investorům k dispozici v sídle DELTA Investiční společnost, a.s., Americká 340/31, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

Jakékoliv rozhodnutí investorů o koupi dluhopisů by mělo být založeno na informacích obsažených v prospektu a emisních podmínkách dluhopisů a na vlastní analýze výhod a rizik investice do dluhopisů provedené investorem, resp. jeho odbornými poradci.

RM otevřený podílový fond

RM otevřený podílový fond

Zhodnocujeme nemovitosti s velkým potenciálem

Kontaktujte nás